Scop2018-10-01T22:21:40+00:00

SCOP

Scopul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE COMUNITARA„SANSE EGALE” este acela de a susține şi promova programe de dezvoltare comunitara ca strategie de dezvoltare sociala, de promovare a egalitatii de sanse si combaterea oricaror forme de discriminare, având ca finalitate creşterea calităţii vieţii şi a eficienţei activităţilor de protectie sociala, economice, de optimizare a managementului serviciilor de integrare sociala si profesionala sau alte domenii. Asociatia nu doreste sa implementeze o activitate paralela profesiilor liberale care se supun reglementarilor asociatiilor profesionale de breasla si colegiilor profesionale, programelor regionale de formare sau sa promoveze principii incompatibile cu prevederile prevăzute in legi care sunt adoptate si implementate ci doreste sa promoveze un principiu de calitate si sa institutionalizeze o practica care solicita mobilizarea resurselor comunitare, publice si private, experiența si se dorește a deveni un cadru suport pentru oferirea de oportunități grupurilor vulnerabile pentru dezvoltare continua.