Obiective2018-10-01T22:23:05+00:00

OBIECTIVE

a.promovarea unor standarde ridicate de competenţă şi de etică profesională,
b.organizarea de activități de evaluare a nevoilor comunităților vulnerabile;
c.promovarea cercetării si studiilor comunitare;
d.stimularea schimburilor şi contactelor profesionale interne şi internaţionale,
e.promovarea si implementarea programelor de calificare, recalificare, instruire, specializare pentru grupurile vulnerabile ca activitate de, ca si modalitate de crestere a calității actului de integrare sociala si de optimizare a calitatii muncii;
f.promovarea supervizării activității de integrare profesionala post-instruire ca si condiție a implementarii unor servicii de calitate catre populatie;
g.promovarea unor programe de formare specializata in domenii profesionale compatibile cu piața muncii;
h.derularea unor programe de formare in economie sociala sau acordarea de suport tehnic institutiilor de invatamant care doresc sa deruleze astfel de programe;
i.promovarea comunicării interprofesionale si a interdisciplinaritatii;
j.promovarea si diseminarea conceptului de dezvoltare comunitara si a diferitelor forme de aplicabilitate pe care le imbraca in diferite domenii de activitate;
k.dezvoltarea unor standarde etice privind egalitatea de șanse;
l. promovarea comunicarii cu alte organizații care promovează egalitatea de șanse din Europa sau internationale si contribuirea la dezvoltarea bazei teoretice si a metodologiei de promovare a conceptului de oportunități egale in Europa.
m.Promovarea egalității de șanse in activitățile de resursa umana.
n.Implementarea de programe cu finanțare nerambursabila din cadrul Fondului Social European sau alte linii de finanțare;
o.Promovarea egalității de șanse si disocierea de orice forma de discriminare;
p.Contribuția la crearea unui cadru legislativ coerent împotriva discriminării (pe motive de sex, origine etnică sau rasială, vârstă, orientare sexuală, handicap, religie, convingeri, etc).
q.Informarea cetățenilor asupra dreptului lor la nediscriminare și egalitate de tratament prin promovarea egalității de șanse pentru toți și evidențierea beneficiilor diversității.
r.Organizarea de programe, conferințe, training-uri în scopul promovării principiului „oportunități egale”.
s.Inițierea de proiecte cu respectarea principiilor Uniunii Europene.
t.Organizarea de campanii pentru promovarea principiului „oportunități egale” prin activarea drepturilor cetățenești la nediscriminare și egalitate de tratament.
u.Colaborarea și dezvoltarea de parteneriate cu organisme interne și internaționale care desfășoară activități în același scop.
v.Realizarea unor acțiuni care acoperă probleme de educație, asistenta sociala, de sănătate publica, de sănătate comunitară și de acces la bunuri şi servicii.