Activitati2018-10-01T22:19:25+00:00

ACTIVITATI

• Servicii catre membrii unei organizații, angajați, manageri
• Servicii către grupuri vulnerabile;
• Evaluare si diagnoza comunitara;
• Apărarea drepturilor omului;
• Adunarea generala
• Congrese si conferințe
• Intalniri ale grupurilor regionale
• Implicare in analiza activitatii pentru a asigura calitatea serviciilor;
• Implicare si angajament din partea membrilor pentru dezvoltarea de programe;
• Publicarea unui newsletter;
• Implementarea de programe de dezvoltare comunitara cu finanțare nerambursabila;
• Evaluarea permanenta a nevoilor comunităților vulnerabile din Romania;
• Comunicare cu autorități publice locale si centrale si instituirea de parteneriate viabile;
• Implementarea de activități de informare, consiliere, calificare si mediere pe piața muncii;
• Implementarea de activități de formare a profesioniștilor precum si a oricăror alte persoane interesate in domeniul egalității de șanse;
• Studii si cercetări;
• Schimburi internaționale;
• Implementare de programe in parteneriat public-privat.